viernes, 2 de marzo de 2012

Síntesi d'un article estret a DIALNETSÍNTESI DE 50 PAURAULES SOBRE UN ARTICLE OBTÉS A  DIALNET:
Aquest article analitza i conclou que les habilitats socials com; les relacions interpersonals, l'empatia, el companyerisme i la sinergia, són habilitats fonamentals per al treball en equip. 
Defensa aquesta metodologia de treball front a l'individualisme, ja que fomenta la cooperació, la interrelació, la tolerància, el compromís i la comunicació, qualitats humanes i bàsiques per poder viure saludablement en societat. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=habilidades+sociales&db=1&td=todo